gögden zembilden düşmek

yeen gıymatlı, zor bulunan,gırk yılda bi ele geçen ,nadir maanasında bi deyim
-abooo halilin uşaa eyle şımarıg eyyle şımarıggi dur durak bilmey.saghı gögden zembille düşük.acıg aghıllı dur deyen yog.


gööden zembille inmek