gıyyık

gıyyık

böök inne

-yav adam dedeen gişi gıyyee gendine inneyi garşıdakine batırır..
-allah gendini bilenden garşılaşdıra..
-amiinn..
genelde eşşek ve beygir semercilerinin gullandığı yeen böök inne
küçük ve çekik gözlüler için benzetmede kullanılır. örneğin;gıyyık gözlü hayce