girim kesim

gırım kesim. düzgün. belirgin bir kusuru olmayan.