gımşamak

ia biraz yana git,yer aç,kalk anlamında,şimdilerde kaykıl diyorlar.

*oluum ammin geldi taman gımşa bahiym.

*amma bedening ağırmış haa de hele gımşaa.
dolmuşta kullanıldığına birkaç sefer şahit olmuştum:
- hele æam acı gımşaañ da biz de binek..
- la nere gımşıycık?yer var da biz gapıda dikiliyk ellaam