geri ardini dusunmemek

sofrada sadece kendini düşünen, tabakları sıyırıp, sofradaki diğer bireyleri düşünmeyen kişiler için anteplilerin kullandığı deyim.

aha şu bizim oolan yeen pisboğaz, sufrada heç geri ardını düşünmez.
-la abdılla, biz insan deelmiyik olum. niye ipnalık ediyn. bu nasıl ortaklık, bu nasıl sehim (paylaşma). senin hassene bu gader mi temetos düşüy olum.
niye geri ardını düşünmiyn ?

-lu mamdeli, al temetosu başınga çal. nalet saa da, temetosunada...
ben bunu "ardını gerisini düşünmemek" şeklinde duymuştum.

--- eyle ardını gerisini düşünmeden iş yapılmaz. *

ingilizce "recklessly" (zarf)