gelis gelis deel

görünen vaziyyetin "pek iyi olmadığı" veya "tehlike arzettiği" durumlarda anteplinin olaya yaklaşımını anlatır.

--- iinci düngya harbinde alamanlar taa moskof'a gader getdilerdi, zatilem fıransa'yı, yunanisdan'ı filan en evel haşetmşlerdi...
++ aboo.. sen needingdin dede o zaman?
--- ben gelibolu'da asgerdim, alamanlar yunan adalarını bombaleylardı... nası beyle gümbür gümbür...
++ (korku ve şaşkınlıkla dinliyorum)
--- soona amarigalılar bakdılar geliş geliş deel, bi normandiya çıhartması, aha bu tarafdan da rus taarruzu... anasını bellediler alamanların...
++ ee soona noldu dede?
--- savaş bitdi biz terhis olduk, neneg davulçu tutmuş ben asgerden geldim dey...
++ yok yaw?
--- hee eyle... eyle...
veya tersi de söölenir:

-(aha bu gediş gediş deel. heyire alamet deel)...