gavsara

nenelerimizin vaktında içine hayir,incir,üzüm,bastık konup saklanan dolap..

gavsarada hayir var,ben yidim get sende yii..
bir zikir tekerlemesi içinde geçer:

hu hu hu devriş,
gel başımı yu devriş,
gavsara da hayır var,
ben yidim sen de yi..
şişgolara anam gavsara gadısı der. bu ne demektir aceb?