garninda boglu bezler yunmak

tarifsiz kederler içinde olmak...
endişe, kaygı duymak.

--- lünepakda bindeemiz o neydi eyle, çocuların ahlı gediydi, benim gannımda boklu bezler yunuydu.
analarımızın sinirlendiklerinde kullandıkları"ben senin az mı boklu bezlerini yudum" dedikleri kelime
**şu gız işten geleneçe garnımda boklu bezler yunuy vallah
endişeli olmak, huzuru bozulmak
olayların gidişatının kötü olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünerek endişelenmek
gelecek ve yapılacaklar, olacaklar için gaygı daşımak, evhamlanmak...

antepli anne dışarıdaa gızının yanna geze geder.. ve fahat aklının bi köşesi deel, alayı antepte galıkdır.. evde iki oğlan bi herif ne yir ne içeller olama..!! acı işden güçten, acı da keyften aaşama çıkılır şeeyle bi çarşı bazar neym yapılır..
a: anne
k: kızı

k: anne gı, gel saa bi kokoreç yidiriym..
a: ged anam get, kokureç zemanı mı kele?
k: neen eyle deyn? nooldu kele?
a: kele bacm benim gannımda boklu bezler yunuy sen boğaz derdindesin heerif..

k: .........................