gara yerin dibine

gökyüzü "cennet" yer ise yunan mitolojisinde de olduğu gibi "cehennem" ile özdeşleştirilmiştir. gara yering dibi; cahanneming dibi ile eş değer bir söz öbeğidir antepçede.
garayerin dibine git boyu posu yıhılasıca!
- arvat ben gahveye gedeym
-gara yerin dibine get itte gedey