gara fahılıya yazdırdık ambel beter azdırdık

kara fakılıya yazdırdık ambel beter azdırdık.
doktor yerine yazıcı çiziciyi tercih edip pişmanlık duyan atalarımızın sarfettiği söz.
hakiyesini de yazım tam olsun. ağam adamın biri çok içermiş, evde huzursuzluk çıkarırmış. bir gün demişler "biz bunu gara fahıya götürek, ohuyup üflesin adam olsun." götürmüşler adamı gara fahı buna nasihatler filan vermiş. adam gara fahının tekkesini sevmiş, yimeyi içmeyi unudup her gün ora gediymiş. en sonunda demişler "gara fahıya yazdırdık ambel beter azdırdık." ışte hakiyesi beyle ağam. *
-nerden geliysiz hayce?
*aman sorma heyriye
-de hele de
*hec a miyesenin gızı fatımanın herifi için kaat varmı deyi bagdırmaya geddig.
-deme niye nolug ki herifine.
* ne bilim anam arvad eycene bıgmış elinden herif eşşeg eti yimiş kimi dolanıymış.bi taaf mış hezerandır
-ee?
*duramadım durdoom yerde gag gedeg hele şaş zeynebe bagdırag dedim.
- ne cıgdı ya?
*ne cıkıcı kaat edmişler herife evdeki sandıın içene bag dedi.gediy arvad gaca gaca bahmaya.onu buluncu gedicig bozdurucug.
-aman anam inanman genede ambelbeter heder edersiz herifi kele.bizim gelinin gardaşıda eyle olugdu anası geddi kaat yazdırdı uşağ gendinden gecdi eycene.anası aat yahıy oturuy ta diya gara fahılıya yazdırdık ambel beter azdırdık dey duruy arvad.