gar senesi var senesi

kar senesi var senesi.
ia kar çok yağdığı sene bolluk olur manasında bir antep deyimi. *