ganayak

ia üstünde başında bir şey olmayan,biçare,fakir zavallı.