galan yavirami galiy

- insan kimi yeyin.. ölü götüne çapıt deper kimi deel, yavaş yavaş, az az yiyin. cami imamına hiç mi kulak asmıysıız. müslüman adam sufradan tok gahmaz dey. hem hepisini böön yimeniz şart mı? yarına da galsın acı. galan yavıramı galıy ki. acıktıız nal yirsiiz dolaptan.