gadi gizi olsung baldiri duz olsung parasi ucuz olsung

üstün nitelikli bir mal/ürün ucuz olamaz. bir antepli olarak ben de bir ekleme yapıyorum "anası da gız olsung".

--- şindi sening isdeedeeng araba: 1. altı fites olucu, 2. 200 beygir olucu, 3. çelik barları ve hava yasdıı olucu, 4. awd olucu, eee...????
++ fiyeti 20 kaadı geçmeyci...
--- hee annadım, bak sening dedeeng, gadı gızı oosung, baldırı düz ossung, parası ucuz ossung bi de benden anası da gız ossung, la yeriii savış da gettt haaa, sayıynan mı verdiler sizi baaa lan.....^+%&.. ahıllı yüzüne hasret gettik yoorum....
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort