gabar gabar olmak

ia sıkıntı,bunalım,bir çıkmaza düşülmesi veya allerji sonucu vücudun yer yer şişmesi, kabarması,kurdeşen.

gızın şu ömss'mi öömss'mi ne garın argısıysa imtaanı bitsede gurtulsak
her yeri gabar gabar olug maasimin,gorhuym aklına bişey olucu dey.
gomşu bir araba alık, gabar gabar gabarıy.saakı biz heç araba görmedik.