farc

kalınlıgı 15 cm eni boyu 70-80 cm boyutunda pencere,esik,abdeshane de yere konulan taş.