eyi eyileenden azmaz

ia iyi iyiliğinden azmaz/vazgeçmez.

mayası iyi olan insan hiç bir zaman kötü olmaz ve kimseye kötülük düşünmez/yapmaz.