evinde delik bogrunde yara var sirlarini ellerde ara

-evinde delik böğründe yara var sırlarını ellerde ara

eskiden bitişik komşu ile arada bulunan yüksek duvara ufak tefek eşya alışverişi için veya konuşmak için delik açarlardı. nenem gilin evinde vardı ben hatırlarım mesela. işte bu evlerdeki bu duruma atıfen söylenmiştir bu söz. iki komşu arasındaki duvar deliğiinsanın böğründe bir yaraya benzer. ara duvarlarında böyle delik bulunan komşuların hiçbir sırları gizli kalmaz etrafa yayılır.*