eşşek yüküynen

çok büyük miktarda, genellikle para miktarını nitelemek için kullanılır.

++ at getsing sen bu telebizyonu, adam olmaz bu.
--- sen ne deyng yaw, ben buna eşşek yüküynen para verdim zamanında.

--- la bu apdal gılafetli herif kim ola?
++ ne apdalı yaw, sen biliyng mi, onda eşşek yüküynen para var.
anteplander dan özür dileyerek antep ingilizcesi ise "with donkey burden"