essek erigi

ia mürdüm eriği'nin antepçesi; diğer adı "gara erik"