erkek uşak gızdan gıymatlı

erkek çocuk kızdan kıymetli.
eskiden bağ bostan işlerinin çokluğundan,soyun sopun devam etmesi açısından antepde ve çevre köylerinde erkek çocuğa verilen önemi vurgulayan söz öbeği. *

(bkz: oğlan uşağı olma hali )