erkek usak erkek essek

erkek uşak erkek eşşek: antep oğlanlarının özel bir ilgiye muhtaç yaratıklar olduğunu belgeleyen söz öbeği.

--- aşe bacıı, ne zemandır görmiym sizi kele, nasılsıng?
++ eyiym eyiym sen nasılsıng?
--- saol biz de eyiyk işde needek, senin oolan görünmiy asgere mi getti?
++ yog anam yog, ohumıya getti ısdanbıla. wallah ben de iki aydır görmiym gendini...
--- beiyg anam, getmeding mi yanına?
++ yook getmedim noldukine?
--- aboo, anam erkek uşak erkek eşşek, yimek bişiremez üstünü başını yıhıyamaz, adam getmez mi kele? garip gurbet elde bi dene oolan, yazzık kele....
"erkeg uşak yetişdirmeynen erkek eşşek yetişdirme ayni" derler..* *