elining udumu olmamak

ölçü tutturamayan, beceriksiz, sakar kişiler için kullanılan deyim.

-daa başıma gelin olucu..şaareynen piricing ölçüsünü bile bilmey..elining udumu yokdur ki..
eli udumsuz; beceriksiz, savurgan.
alışverişte tutum ve ölçüsüzlük