elget

antep ağzında götürmek demektir.
getirmek için de elgeti kullanılır.
çok eski ve belki de antebin her yerinde kullanılmayan kelimelerdir.

örn: bu mekine bozug. elget bunu ongart da elgeti.
(bu makine bozuk götür bunu tamir ettir de getir.)