el gün

bir anteplinin gün içinde en çok sarfedecegi söz öbeklerinden biridir..