düğün daveti

bu mecburi davettir. erkek tarafının düğüne gelen misafirlere dorgama, gabaklama, dolma, pilo, lahmacun ve dadlı neviinden yiyeceklerden ikram edilir. en az üç gün süren düğünnerde gelen mısafıra her öğün yimek verilir.
bazı görgüleri az gelişmiş yada beyinleri fazla gelişmiş insanların ne gurtarırsak kar deyip, böyle şamatalı yerlerde her buldugu surfaya oturması, onun bunun önündeki tabaaa yad alahmacına uzanması hatda götürebilecee yimee de alıp poşet moşet bulup şantasına goyarak eve eletmesi vakiidir.
hele bundan beter bi durum da görgüsüz nişanlı evinin, nişanda gelen pastayı yada bahlava meyve şirince ne varsa işde, nanca misafire kuş kadar dagıtp da galanını gendine eşine dosduna hatırlı misafirlerine saklamasıdır, siz düünde beş gatlı pastayı kesilirken görürsüüz acı birez çanslıysanız önüüze bi parça gelir ki dişinin govuuna yetmez.
en gözelyanı da yimek yidein kaşıkları çalmakdır.bu bi gelenek olup eskiden sadece misafirlerin adetlere uyabilmesi için düğün saabi çıkışığına göre yeen süslü,az süslü ya da heç süsü olmıyan cilalı takda gaşşıklardan daevadlı sayısına göre 200 300 çüt alır ve sinilere goyardı.yimeeni yiyen misafır takda gaşşıynın yağını yüzünü bi parça yufga ekmeenen silip onu da loppadak aazına soghar ve gaşşııda ya pıçak kimi beline soghar ya da mintanının içine atardı.alamiyon ve daha soona da demir gaşşıklar çıghınçı bu gözel adet de sona erdi