dr kursad mehmet korkmaz

gaziantep üniversitesi öğretim üyesi, türkolog**...

"barak yöresi hikayeli türküleri incelemesi" köy köy dolaşılarak derlemeler yapılmış, üzerinde yıllarca çalışılmış, yayınlanmış yüksek lisans tezi sahabi; bölgede ne gader türkü, ne gader oyun, ne gader destan varsa hepsini bilmeye ve akademik olarak değerlendirmeye ömrünü adamış bilim adamı...

çok ciddi "gaziantep düğün gelenekleri" araştırmaları yapmış, kaybolmak üzere durumda olan bir çok uygulamaya ışık tutmuş, bu hususta yayınlanmış bir makalesi de bulunan ve nice çalışmalara doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan akademisyen...

gaziantep yöresi halkoyunlarının tamamını hikayesiyle, ezgisiyle, tavrıyla, figürüyle, adımıyla en küçük ayrıntısına kadar bilen; oynamaktan da izlemekten de büyük haz duyan icracı...

anadolu coğrafyasında anlatılan halk hikayelerinin, özdeyiş ve atasözlerinin, seromoni geleneklerinin, söylenen ninnilerin, ağıtların, türkülerin, kına ezgilerinin vs vs tamamının gaziantep varyantlarına ulaşmaya çalışmış ve halen çalışmakta olan; ulaşabildiklerini azerbaycanda bile olsa değişik varyantlarla karşılaştıran, farkları ve benzerlikleri belirlemeye çalışan sebat insanı...

hasbelkader sözlükte adına rastlayınca beni şaşkınlığın gururla karıştığı tarifsiz bir ruh haline büründüren zat-ı muhterem...

elleri öpülesi büyük bir adam...

babam...
la yorum kürşad hoca benim üniversiteden hocamdır. gendisi pek gıymetli bir hocamızdır.
kentine, ülkesine sevdalı yüce, bilge insan