döşünde yirimek

hiç azzetmediği birini sürekli olarak çevresinde karşısında görüp gıcık almak..