dilinin pertavı olmamak

ia fütursuzca diline/ağzına geleni söylemek,saçmalamak.

eyi adam has adam amma acı dilinin pertavı yog æam,gusuruna bakmañ acı geniniñ.