dilenci kuser gismetini keser

muhtaç olan biri alınganlık gösterirse ya da gabadayılık yapıp gurur gösterisine girişirse aç kalır.

davşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış sözü de bazan kullanım amacına göre benzer anlam ifade eder
(bkz: abdala acir vermisler ucu ergi diye begenmemis)
abdal küsmüş, gısmetini kesmiş, bir diğer versiyonudur.