dilbaz

ağzı iş yapan,çenesi kuvvetli
-maşşallah aha güççük gelin eyle dilbazki yılanı deliiinden çıhgarır ama böyyük eyle deel anam tabaati batsın