diktator

antepce'de siyasi anlamı dışında, lafını dinleten, hükmünü yürüten, inatçı anlamına gelir.

--- abooww, haci ammi yeen diktatör adam haaa... bidaa garşıma almam ben onu....
++ niye yaw, yaşlı başlı adam...
--- la oolm herkesi bacaandan dutup zornan cennete mi sohucum.... adamıng saati yetmiş sene çalışmış gendi durmuş.. haçe getmiş amma hacara getse de ayni olurdu parıya yazzık olmuş... ben beyle diktatör adam görmedim yaw...
++ hee yeen diktatör....
--- gaara yering dibine gader.. yeriii......
aslında tatlı-sert bir adam olsa da tanımayan, sonradan babamla tanışan arhadaşlarımın, ahrabaların yorumudur;

% la rafık, senin bobang da yeen diktator adam ha! ışing zor yoorum!