denişik

berdelin antepçesi.

gız senin görümünü denişikmi verikler nedikler

heyye eyle ettiler anam.
farklı, taaf

--- aşe bacınıng herifi antepli deel ellaam?
++ hee manisalıymış...
--- belli, birez denişik geldi baa...
ia: değişik

süt değişiği : sırayla sütü * birinde toplamak
mecazen değişik : berdel denilen kavram
sözlük anlamındaki değişik..

-anam eyki örneeni verdik, bu nahıl kele, bi denişik olmuş, ergi de bi nahış dorgu da bi nahış deyksin heral..

vs vs vb vd..
süt veya yoordun sırayla birinde toplanmasına almaşmak da deniy.