delinmedik gabaa girmek

ultra mega fırıldaklar için kullanılan antep deyimi

--- yaw maamed usda şoo ipraam giller yeen zenginimişler yoorum ne deyng sen bu işe?
++ oolm onnar delinmedik gabaa giren adamlar, onnar her bku yirler, gafaa yorma....
--- hee yoorum iki sene evel, köölü garibana göbekden yimiş arabey, gazasız dey goortdulardı haa, hahlısıng wallah...
hiç kimsenin düşünüp akıl edemediği işleri yaparak kazanç sağlamak..

-sıdıha aglıızı başııza toplang bacım,heç nurugille ortakçalık edilirmi,delinmedig kaba girer onnar,soona çolug çocug aç galırsıız,demedi deme sona..
zahmed edmeden bişeyleri elde etmeg.goley gazanmak.