deel

ia. değil.

ancak " deel"in kullanımı anteplicede biraz değişikliğe uğraşmıştır. bir fake aracıdır. özellikle cümlenin sonunda kullanıldığı zaman*, olumsuzluk tagi görevi görür. (gelmeli deeller ağam bura, ete garışmalı deelseez ... gibi.)


(bkz: allah canıı ala deel)
(bkz: of deel töbe)
(bkz: öf deel töbe)
-meli, -malı, must muadili.

yapmalı deelsin - yapmamalısın gibi
bele gonuşmalı deelsin - böyle konuşmamalısın
uzakdan bahan ayni şu an yazdsaam bilgisayarım marhası beller amma valla deel.