dedem tekit gununden kalma

çok eski tarihi anlatmak için kullanılan söz öbeği,fi tarihi anlatır.

-kele bacım bu eşyalar ney beyle dedem tekit gününden galma atda getsin kele bunları.
* atey dededen galma; ingilizce "from the noah's arc*"
"dedem tekit yığınından kalma" şeklinde de söylenilebilen deyim.