dayım dayım

(ia.) sürekli, devamlı, sıkça.

dayım'ın pekiştirlilmiş hali.
en eyi shu antep deyişi ile cümle icinde kullanilir yooğrum 'dayım dayım düğün olmaz kahkeci gapıya gelmez'
(bkz: durmamıya)

kulaktan duyma bildiğim bir olayla size örnek vereceğim: 40-50 sene önce gaziantep nakip ali sinema sında 1.dünya savaşını anlatan bir filmin gösteriminde ekrandan dumanlar çıkar ve izleyiciler ne gerçekçi film derken meğerse makinistin de filme dalması üzerine koca sinema yanar. sinema yapılıp da tekrar açıldıktan sonra halk en küçük bir seste kaçışmış ve sandalyelerle camları kırarak dışarı hücüm etmiştir. sinemanın sahibi nakip ali bunun üzerine bir gün sinemayı ücretsiz yapmış ve sinemayı dolduran kalabalığa:

"bire yoorum,dayım dayım yangın m'olur? bir alov gördönüz kimi hemen gaçmıya kahıysez. acık beklen baalım. gırmızı lombey orıya goyan niye gomuş? o yandınal gaçarsız.hemin siz gaçmey de bilmeysiz. biri öteni yitiy.öte de öteni yitiy.taaların cemleri gırfıcerf oldu.her dafada bi etek bellur parası veriyk. angeslek mi yapıysız yorum? bi şey yok dedikce ambelbeter gaçıysez. halbundahı gırmızı lomba yandı naal gapının yanındahılar usulladak gapıları açmalı.urgundahı çıkmadan arhadahı kimsey yitmemeli.sıraynan dofdof çıkmalısız."