darda gisdalamak

insanları güç durumdayken yakalayıp istediğini elde etmek
muhtaç insanın muhtaçlığının kullanılarak istemediği şeyleri yapmaya zorlamak
eli mahkum insana her istediği şeyi yaptırmak


punduna getirmek
kıstırmak
darda boğmak