daraba yaglamak

yeni alınan ev dükkan türü büyük şeyler onuruna ziyafet vermek anlamında kullanılır.

-hele heyilli ossung eviiz de, darabey nazaman yağleycısızz aaam?

ayrıca yeni araba versiyonu için : (bkz: arabanın tekeri ergi)