dallaehlemek

depik atmak,at ve eşek gibi hayvanların çifte atarak huzursuzluk göstermesi