daldumbal

şey gibi ortada galmak,orta yerde dingele galmak,arada galmak,gabak kimi ortada galmak

-tarpadak yüzyüze gelince daldumbal oldu galdı
(bkz: zubbuzeytin)