cuvara dutma

eskiden eş dosdu,düyüne,cehize buyur etme için davatıya yerine çeşitli marka cuvara pekatları üsdüsde elde dutulup buyur edilirdi.zati 2-3 çeşit vardı-gulüp,bahar,yani harman,yenice kimi filtresiz garton gutulu cuvaralar ağır cuvara sayılırdı .cuvara dutma düğün ve cehize davat etmekdir.dutulan gişi içse de içmese de bi tene cuvarayı alır içiyse zatan dutan kişinin elinde mıghdar çakmaa da hazır olurdu. hemen yaghardı.içesi yogsa "daa yeni atdım" ya da "daa yeni söndürdüm" deyip gulag arghası ederdi.teyreki deelse gullanmeym der almaz ama isral edilirse alıp gene gulag arghası ederek bi içene ikram ederdi.çünkü bazan reddedmek garşıyı adam yerine goymamag ya da davetine tenezül edmemek kimi algılanabilirdi.o nedenle içsin içmesin bi dal almag usuldandı.yaghanda gene usuluna göre yaghardı.cuvarayı dutan ataşı yaghar sen de 2 eliyn arasına alıp uzadılan o ataşa duldalık edersin rüzgarda filan sönmesin dey.çünkü dutan kişinini bi elinde cuvara pekatları oldooundan o bunu yapamazdı.cuvara yanınca da ataş dutan eline eyvallah ,sağolasın manasında hafiçe bir iki kere doghunursun.düyün ve cehiz günü gene davadlılar mekana girerken az böyükçe, ve cuvara yakmey başarlıyacak uşakların elini pekatlardan verilir ya da saehenlere cuvara ve kirbit gonarak şeker daaddırılır kimi sürekli cuvara ikram edilirdi.cehizlerde ayrıca kürsünün üsdüne sini ve amadanla gurulan masalara birer ganne şarab ve araghı çay bardakları,buzlu su,birer saehen sulu salata , cacık , guru yemiş ve pekattan boşaldılmış dal dal cuvara garışımı gonurdu.bu ilk ikramlar daevad saabine ayid olup bitenlerin yerine içgileri tezelemek yani takviye yapmag masıya oturan misafire ayiddir.ısmarlayana masanın aası kimi baghılır ve hörmed edilirdi.(aazına cacık,salata vermeg kimi)mahellenin uşagları olarak bizler zaten hazır beglerdik.çünkü masada gafası gıyak olan serhoş ammiler ısmarladıgları araghıların üsdünü genelde bahşiş olarak bize bıraghırdı.zaten parey de ona göre ayerli verirlerdi.içgi ve cuvara haricindeki mezeler gene davad saabince sürekli tezelenip takviye edilirdi.öğleden az sonra cehize kaghılır,yanı gız evine ince sazdan,davıldan gidilip gızın cehizi gelin gelecee eve daşınırdı.serhoşların en böyük zevki saghılam yeen möhüm bi şeymiş kimi eşyaları aldıkdan kelli bi de ireyhan ve gül ölbelerinin ev eşyası kimi arabalara ya da uzaksa gamyona yüklenmesi ve daha da ileri gidip zoytarılıg olsun magsad gülüp eyleneg dey açıkda olan lambalar sökülür,abdeshananın çarpana süpürgesi,ırbık ve şapşaa,mintag guvası,yırtık laylon pabıç ,sovan takdası bile gapılıp götürülürdü.cehiz indikten soona cehiz töreni sona erer ve etraf serhoş daşıyan az gafası ayıkların dil dökmelerinden,serhoş narasından,sövüp saymalardan geçilmezdi.ne günlerdi offfff off
(bkz: gulak arghasi etme)