cizici evi kimi

kalabalık, gürültülü ya da bol bebek ağlaması efektinin olduğu ortamlarda kullanılan deyim. bu arada eskiden bu çizdirme işi bebeklikten başladığı ve bebek her "vaa"dediğinde çizdirildiği için çizici evlerinden eksik olmayan sese benzetme yapmak maksadıyla ortaya çıkmış sanırım.

-gız hösüng acı iki dagga, alged şu uşakları hele öteeodıya. başımız beynimiz göçdü, çızıcı evi kimi kele bu ney beyle!