cinifaan

cingife'nin antepçesi.

cingife: şimdiki yavuzeli gazaası.