cin cücüğü

cin cücüğü.

avaz avaz bağıran, ince sesli çocuklar için kullanır..

(otobüste)
+ gızıım, acı saa zaamet bi höstür şu çocuunu, yeen baariy.. bayagdan belli gafam duddu daa!! cin cücüü kimi bu ney?
- pekey ammi.. *
çocuklar, ince ve yüksek sesle bağırmak.
tam söylemi "cin cücöö gibi baarmak/aalamak"
bu hanee tam ağnamanız için acı bizim oolanla bir kaç saat geçirmelisiiz halfe... bir önceki nesildeki önneğe için de sarıuşak halfeyi güccükken tanımalıydınız... aboo bi baarırdı kiii*...neetsin oolum kime çeksin masim...
civil cücüğü: cücük bilindiği üzere kuş manasında ancak civil cücüğü diye bir tür var mı onu bilmiyorum.antep dilinde civil cücüğü; tanımlama bakımından,küçük, kimsesiz, çaresiz,birden fazla çocuktan bahseder...

"ölüp gedene mi yanıcın,arhasında civil cücö gibi galan yavrularına mı,bilemeym anam"
anteplinin yaratıcı zekası kendini burada da belli etmiştir. bir belgesel seyrediydim. matgap sesini mi tercih ederseez yoosa çocuk (=cin cücöö) sesi mi dediler. herkeş çocuk dedi amma yangıldılar. tam hatırlamıym amma cin cücöö sesi matgaptan 15 desibel daa böökdü. aile içinde espiri konusu yapdık bu bilimsel gerçeği. ne zaman bir cin cücöö ötmiye başlasa "matgap" "matgap getiring" deyerek tercihimizi belirtiyk aam.
2000 hz ve üzeri frekansta ses çıkaran çocuklar* için söylenir. ya da başka bir yaklaşımla kafasını saniyede 2000 kere duvara vuran kişiden çıkan sestir.

-la olm şo eholeyzırdan fregansı acı düşür yeerif. cin cücüü kimi baarıy aparlo*
aaam biz bunu tavla oynarken söyleyk karşıdakine
karşındaki açık vermiştir ve attığın zarla karşıdakinin pulunu kırabidiğinde olay başlar
*aha gadanı aldım senin ,cin cucuğu gibi vurdum seni yeri balım * **
etrafa meraklı meraklı bakan, çeletlik yapmak için fırsat kollayan uşaklara denir.
bu uşaklar bebekse kör sabahın kör vaktinde kahıp oturur yada gecenin bilmem kaçında ana babanın gözünden uyhu ahıyken gözünü berelte berelte * etrafa bahar.oyun ister.işte o zaman bütün gün yorulan ana babanın allah yardımcısı ossun.bebeği uyutabilmek için gırh dombalag aşmak gerekebiliy.

güccükken bi yerimize bişey olduğunda yada bi tehlike hissettiğimizde oluşan bağırış.
+anaaa golum çıktı anaaa*
_kele hös de bahım şimdik ne cincücüğü gibi bağrıyn.