cıllımak

cıllıdı şişti g.tü pişti,
diye bir tekerlemesi de mevcuttur.
16 Entry Daha