çıkışta görüşek

gazi şehrimizin güzeide liselerinde ki bıyığı terlememiş yiğitlerin, okul yönetimine yakalanmadan rahat rahat gafa, göz birbirine girmek için davalıya sarfettiği cümledir. * *
çok sık duyulur...

yiyse çıkışta sahanın ora gel oğlum
okul cıkıslarında da cok kullanılır genelde gız davalarında :p
goru$ek la goru$ek diye cevap verildikten sonra yiyise bostana gel la ile kar$i bir meydan okunur. iki ki$i sozle$tikten sonra kolay kolay goru$ulmez, bostana gidilmez. sadece bo$ bir tarti$madir ve iddiadan oteye gitmez.
genelde kız davası yada siyasi görüş ayrılığı için yapılan kavgaların fitilini ateşleyen sözdür.