çekme çürük eteği çekdikce yırtılır

çekme çürük etee çegdikce yırtılır,gonuşma görmemişle, görür üsdünge dartılır..

görmemiş insanlarla samimi olursan,azıcık hali vakdi yerine gelirse en başda seni beğenmez ,seninle gendini gıyaslayıp başına kakmaya kalkar anlamında bir deyimdir.

ayağı bi yer dutsa seni beni beğenmez
atarı var da dutarı yok
dırnaa bi yer dutsa görsünüz ne eder size
allah kimsey görgüsüz etmesin
diye de tanımlanan bu tür insanlar için ayrıca "allah kel versin de dırnag vermesin yoosa seni parçalar(yonaklar)" denir.yani allahın bu tür insanları bu şekilde zaptettiği aksi takdirde bunların ellerine mkan geçtiğinde çevrelerine ciddi zararlar vereceğini ima eder.