ceflemek

zavırlamak, azarlamak.

*hanee aazıma depti, çefledi godu beni, nedicik bo oolanı...