çahışmak

gız bizim şiş çahılasıca gelin nokeriymisim kimi bennen çahışıy anam, artı sabredemeym.
bir diğer anlamı da yarışmak, boy ölçüştürmek...

-yirin gaaveye gedekte 2 el batak atıp çakışak..
-arabayı neçe aldın? gaç basıy? çahıştırak mı? otobanta gedek.
-gene herifiyle çahışmış
-noolmuşkine
-giden gün çahışmışlar ya gız zibilleri atmaya getti dey,böön de bu zibiller niye evde duruy dey dövmüş gızı
-deli mi bu adam
-ne deli olucu,işine geldi mi senden benden ahıllı, döyüs de mi işte.oyy bunlar hep gaderimizin garalığından*
tartışmak, kavga etmek
gız kakda get haa şu garşımdan nökerim kimi çahışma benden.
"çatışmak" la hemen hemen aynı anlamda.
-mamet saat gaç
-onbirbuçcçuk
-benee eyle del amma, oniki
-benee onbirbuçuk aam, sen eyi bak
-oniki aam on iki
-la savışda get sennen çahışır halım yok benim.